Kartonové krabice od Obaly KREDO


Co to vlastně jsou kartonové krabice?

Jaké je jejich nejběžnější využíti, jaký materiál se používá na jejich výrobu a jak se vyrábí naše krabice?
 

Kartonové krabice, které vyrábíme, můžeme rozdělit dle tří základních parametrů:

1) dle druhu materiálu
2) dle konstrukce
3) dle využití

 

Ad 1) Základní dělení je dle druhu materiálu, ze kterého se kartonové krabice vyrábí. Běžně se využívá třívrstvá, pětivrstvá a sedmivrstvá vlnitá lepenka, u některých druhů se můžete setkat i s označením mikrovlna – jedná se též o několika vrstvou lepenku, pouze výše vlny je 1 mm na rozdíl od standardních vlnitých lepenek, kde se výše vlny pohybuje v rozmezí 3-4 mm. Nejen počet vln, i gramáž použitého papíru při výrobě ovlivňuje pevnost, kvalitu a stabilitu kartonové krabice. Třívrstvé a mikrovlna se doporučují pro lehčí předměty a pětivrstvé a sedmivrstvé pro středně těžké až těžké.

Ad 2) Vyrábíme dva druhy konstrukčně odlišných krabic, klopové a výsekové. Základní rozdíl u těchto krabic je jejich způsob složení. U klopových krabic je nutné klopy fixovat lepicí páskou, lepidlem nebo sešívačkou. Výsekové nebo tzv. vysekávané krabice se pouze složí. Jejich konstrukce je navržena tak, aby jednotlivé strany do sebe snadno zapadly a působilo formou zámku. Klopové krabice se vyrábí pouze v základních čtvercových nebo obdélníkových tvarech u výsekových krabic jsou možnosti pří výrobě mnohem variabilnější.

Ad 3) Použitelnost kartonových krabic je opravdu široká. Jelikož se jedná o nejvíce využívaný obalový materiál, bylo postupem času vytvořeno mnoho odlišných typů, které jsou primárně určeny na speciální použití. Rozdíly jsou nejen v materiálu, ale též v konstrukci nebo barvě. Dnes je běžnou součástí každé nabídky rozdělení krabic dle účelu použití. Proto v nabídkách kartonových krabic objevíte názvy jako archivační krabice a boxy, stěhovací krabice, poštovní krabice, úložné boxy a krabice, krabice na posílání lahví vína, speciální krabice na knihy zvané letadlo a mnoho dalších.

online nákup