Banner 1

Banner 1

Vázací pásky

Vázací pásky
Jedná se o jeden z druhů obalových materiálů a do této skupiny patří:
1)    PP polypropylenové vázací pásky – plastové (převážně černé)
2)    PET polyesterové vázací pásky – plastové (převážně zelené)
3)    PES polyesterové vázací pásky – textilní podélně a příčně protkávané (převážně bílé)
4)    Ocelové vázací pásky

1) PP polypropylenové pásky – plastové (převážně černé)
Jedná se o nejpoužívanější druh vázací pásky z důvodu výhodného poměru cena/výkon. Tyto PP pásky se používají převážně na ruční vázání palet anebo na automatické páskování malých balíků s novinami a časopisy.
Spojování pásky se provádí několika způsoby:
-    Ocelovou plechovou vroubkovanou sponkou do tvaru přivřeného U, kterou po utažení pásky páskovačkou zmáčkneme a tím spojíme konce pásky.
-    Spojení ruční akumulátorovou páskou bez sponky. Oba konce se uchytí do páskovačky, spustí se automatické utahování a na závěr dojde ke spojení mechanickým rozrušením pásky.
-    Spojení svařením na stolním poloautomatickém a automatickém páskovacím stroji, kdy stroj stáhne pásku okolo páskovaného zboží a pak se oba konce k sobě svaří na topném tělísku.

Jeden z nejpoužívanějších rozměrů je PP vázací páska je 12mmx0,5 mmx3000m.
12 mm je šíře pásky 0,5 mm je tloušťka PP pásky a 3000 m je návin PP pásky.

Tento druh PP vázacích pásek je nejpoužívanější pro páskování běžných balíků, na palety se zbožím, které nevyžadují žádné speciální požadavky ani nároky kvůli lehčím druhům zboží.

2) PET polyesterové pásky – plastové (převážně zelené)
Jedná se o vázací pásky, které se nejčastěji používají v provozech s vysokou kapacitou páskovaného zboží, kde se používají velké automatické páskovací stroje převážně na páskování palet. Tento druh PET pásek musí být vysoké kvality, protože se používají ve velkých automatických strojích tak, že při začátku páskování se nejdříve páska nastřelí do rámu, pomocí kterého páska oběhne velkou rychlostí celou paletu zboží, a z tohoto důvodů musí být i přesně vyrobená. PET pásky mají vysokou pevnost, proto se nejčastěji používají ve firmách, které vyrábějí kartonové krabice nebo i materiály na kartonové krabice a díky velké stabilitě se páskují vyšším tlakem a proto musí mít pásky i vyšší pevnost. Dále se používají i ve výrobách stavebního materiálu, kde se hmotnosti baleného zboží pohybují v rozmezích 1000 – 1500 kg.
Spojování vázacích pásek se provádí automaticky svařením přímo na páskovacích strojích.

3) PES polyesterové vázací pásky – textilní podélně a příčně protkávané (převážně bílé)
Tento druh vázacích pásek se používá v méně frekventovaných provozech na ruční páskování, ale s vysokými nároky na požadovanou pevnost. U těchto pásek je cena vyšší z důvodu vysoké pevnosti PES pásek.
PES pásky se spojují drátěnými sponkami pomocí ruční páskovačky, kterou můžeme nazývat i jako napínák, protože se sponka ručně navlíkne a potom se páskovačkou pouze utahuje a napíná.
PES pásky díky své vysoké pevnosti se často využívají ve stavebnictví a v menších provozech, kde se páskuje těžké zboží, ale v menších počtech, které se dají zvládnout ručně. Časté je i využití ve strojírenství, při převážení těžkých strojů či jednotlivých výrobků nebo jejich komponentů, které jsou díky své hmotnosti ideální pro využití PES pásky.
Jejich využití se také často najde při lisování odpadů, kde slisovaný odpad dosahují vysokých hmotností a při uvolnění beranu po slisování jsou balíky hodně předpružené a mají tím i vysoké pevnosti v tahu na pásky, kterými se před uvolněním beranu zapáskují balíky.
 
4) Ocelové vázací pásky
Ocelové vázací pásky, dříve také nazývané cyklopásky mohou být v různých druzích provedení, a to např.:
-    dle rozměrů samotné vázací pásky, a to převážně šířky a tloušťky. Mezi nejběžnější rozměr patří 16x0,5 mm, tj. šíře 16 mm a tloušťka 0,5 mm.
-    dle vnitřního průměru návinu role mohou být 280 mm nebo 350 mm podle používaného odvíječe vázací pásky (stojan na pásku) a vnější průměr návinu je většinou 580 mm.
-    dle použitého návinu mohou být rovné a oscilační. Rovný návin je v jedné šíři pásky a na sobě. Oscilační je například páska šíře 16 mm navinutá do kotouče šíře 100 mm různě šikmo přes sebe.
-    dle použitého materiálu v přírodním provedení bez laku a na lakované, které se používají v případech, kde je potřeba i odolnost proti zrezivění, tzn., že páskované zboží se delší dobu skladuje v nepříznivých klimatických podmínkách.
Pevnost vázacích pásek je v rozsahu 690 – 930 Mpa.
Paletové balení ocelových vázacích pásek je obvykle 500 až 700 kg na paletě.
Použití ocelových vázacích pásek: Na balení a páskování palet, převážně těžkého charakteru. Spojení vázací pásky se provádí buď bez sponky, kdy se páskovačkou pouze prolisuje malé části ocelové pásky nebo pomocí sponky také páskovačkou. Nejpoužívanější spojování je bezsponkové. Na spojování pásky ať bezsponkové nebo sponkové se používají ruční, ale i pneumatické páskovačky.
Ocelové vázací pásky se používají na páskování těžkých předmětů, především v tiskařském průmyslu pro páskování novinového papíru, časopisů, různých reklamních letáků, knih, manuálů a dalšího. Poměrně časé je využití ve stavebnictví a v hutní a zámečnické výrobě, kde je výskyt velmi těžkých předmětů určených k zabalení.

Příslušenství vázacích pásek:
Mezi hlavní a velmi užitečné příslušenství k vázacím páskám patří stojan neboli držák vázací pásky. Stojan je nutné použít skoro vždy, jelikož bez stojanu se PP pásky často zamotávají a následně při opětovném rozmotávání se stává, že část pásky je nutné odstřihnout a vyhodit. Dále se použitím stojanu na pásky zvyšuje produktivita práce, protože jednoduché a rychlé odvinutí usnadńuje práci.