Banner 1

Banner 1

Lepící pásky

Lepicí pásky zvané také izolepy jsou vlastně pásy papíru nebo fólie, kde je nanesené lepidlo. Lepicí pásky se používají na většinou dvou druhů materiálů nebo věcí. Lepicí pásky mají široký záběr využití hlavně dle druhu použití v praxi a to převážně v průmyslu.

Lepicí pásky máme tyto druhy:
Balicí lepicí pásky, podlahové lepicí pásky, barevné označovací lepicí pásky, maskovací – krepové lepicí pásky, oboustranné lepicí pásky, bezpečnostní lepicí pásky, PVC lepicí pásky, zpevněné lepicí pásky, protiskluzové lepicí pásky, potištěné lepicí pásky.

Všechny výše zmíněné pásky se vyrábějí v mnoha parametrech rozměrů i kvalit. Níže si zaznamenáme jednoduché vysvětlení k jednotlivým druhům pásek.

 1. Balicí lepicí pásky – jedná se o nejběžnější a nejpoužívanější pásky. Jejich parametry jsou navrženy tak, aby byly cenově nejdostupnější, tzn. že tloušťka nosiče je na hranici pevnosti, lepidlo je zvoleno v levnější variantě a pouze nezbytně nutné množství, aby spoj pásky s osta
 2. Podlahové lepicí pásky – používají se v několika barevných odstínech (bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá), a jak už nám název říká, tak se používají na podlahy, a to hlavně ve skladových prostorách přípravy zboží na odlišení jednotlivých ploch, které se využívají pro expedici zboží tními materiály přijatelně držel. Tyto druhy se vyrábějí i v kvalitnějších parametrech a díky vyšší ceně i menším počtu. do jednotlivých regionů. Pásky jsou významné tím, že nosičem je PVC materiál, který je mnohem silnější (150my) značky PACKFACE oproti běžným používaným lepicím páskám, a také mají mnohem větší odolnost proti mechanickému poškození.  
 3. Barevné balicí lepicí pásky – jedná se o pásky, které mají shodné parametry jako běžné balicí pásky, ale v barevném provedení (bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá). Jejich nejčastější využití je v provozech, které mají zboží velmi podobného charakteru a potřebují pro expedici jejich odlišnost zdůraznit použitím odlišné barevné lepicí pásky. Často je také používá pouze červená páska na zboží zvláštního určení, protože červená znamená POZOR, takže se používá často na reklamované nebo pouze vrácené zboží, které je nutno opětovně překontrolovat.
 4. Maskovací – krepové lepicí pásky – se používají převážně v autolakýrnickém průmyslu, v nábytkářském průmyslu, ale i u běžných řemeslníků při práci v interiérech. Hlavním smyslem maskovacích pásek je to, že lakýrnictví při použití při stříkání občas barva stýká přes lepenku a ta je schopna ji částečně vsáknout, tak nepřeteče na další plochu. Další velkou výhodou je použití lepidla, které při odtržení lepicí pásky nezanechává stopy lepidla ani na karosérii, ani na nábytku, ani na zdech atd.
 5. Oboustranné lepicí pásky – jsou pásky, kde je nosič lepidla a z obou stran je naneseno lepidlo. Nejčastější použití je na spojení dvou částí, předmětů nejčastěji v automobilovém průmyslu. Ale my se s nimi můžeme nejčastěji setkat v domácnostech při menších aplikacích nebo kobercovém průmyslu. Na přilepení koberců, ale i jiných částí se používají oboustranky s fóliovým nosičem a s textilním nosičem. S fóliovým nosičem jsou pásky levnější a používají se například v případech, kde nebudeme časem koberec rušit jako např. na výstavách po týdnu, protože by se páska trhala a zůstávala na podlaze. Ale naopak páska s textilním nosičem má nosič mnohem pevnější a při odstraňování drží pevně po hromadě, takže na podlaze nezůstávají žádné zbytky.
 6. Bezpečnostní lepicí pásky – se využívají hlavně jako ochrana před vykrádáním zásilek, které se dělají ve dvou variantách:
  1. varianta je levnější cesta, kde se používá skoro lepicí páska PACKFACE s vyšší lepivostí, ale s nápisem: Při převzetí zásilky zkontrolujte neporušenost lepicí pásky. Je-li páska porušená, zkontrolujte v přítomnosti vašeho dodavatele nebo dopravce kompletnost vaší zásilky.
  2. varianta – dražší varianta, ale výrazně bezpečnější. Používá se lepicí páska s kombinovaným lepidlem a funkci to má takovou, že po odtrhnutí pásky z krabice zůstane část lepidla na krabici a lepidlo vytvoří nápis OPENED.
  Další druhem bezpečnostní pásky jsou pásky se žluto černými pruhy, které se lepí na rohy dveří, schodů, stropních částí.
 7. PVC lepicí pásky – jsou to pásky s výrazně odlišným nosičem a v tomto případě je to PVC materiál. Výhodou je jeho velká odolnost proti přetržení a mechanickému poškození při aplikaci.
 8. Zpevněné lepicí pásky – jsou pásky, které mají v sobě zakomponované skelné vlákno a tím výrazně zvyšují pevnost proti přetržení. Často se používají v náročnějších provozech jakou jsou například zámečnické dílny. Dalším druhem je Duct-tape, která má v sobě textilní vlákna a vodě odpudivý nosič. Nejčastěji se využívají v opravárenství.
 9. Protiskluzové lepicí pásky – jsou pásky, které mají ostrá skelná zrna nanesená na nosiči lepicí pásky a používají se hlavně na schodech jako ochrana proti sklouznutí a zabránění tak potencionálnímu úrazu.
 10. Potištěné lepicí pásky – používají se hlavně na reklamní účely pro prezentaci své firmy nebo výrobku. Více informací najdete na tomto webu v jiném článku, který se věnuje pouze lepicím páskám potištěným.