Sponzorujeme

2020


2018

obaly kredo zdravotni klaun

2017

ÜNICEF
Dobrý Andil
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dití
Sdružení SOS vesnieek2016
ÜNICEF
Dobrý Andil
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dití
Sdružení SOS vesnieek

dobry andel

2015
ÜNICEF
Dobrý Andil
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dití
Sdružení SOS vesnieek2014
ÜNICEF
Dobrý Andil
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dití
Sdružení SOS vesnieek
 
Finanení pomoc na realizaci projektu „sociální automobil“ pro Arcidiecézní charitu Praha, Stoedisko Brandýs nad Labem.

2013
BABY BOX
Dobrý Andil
Zdravotní Klaun
Fond ohrožených dití


2012
Dobrý Andil
Individuální dar paní Ivani na léebu chronického onemocniní
Zdravotní klaun

2011
Zdravotní klaun
Nakladatelství UMÚN s.r.o. malíou s tilesným postižením malujících ústy a nohama
Švejcaruv nadaení fond ditem – Karlova Nemocnice
Fond ohrožených dití
Eeský výbor pro Unicef
Vzhledem k tomu, že naše firma sídlí v Brandýse nad Labem a máme rádi diti, rozhodli jsme se poispit malým fotbalistum z místního fotbalového klubu FK BB, mladší poípravka 2004 na krásné dresy. Velkou odminou pro nás byla radost kluku.

2010
Zdravotní klaun
Nakladatelství UMÚN s.r.o. malíou s tilesným postižením malujících ústy a nohama
Fond ohrožených dití
Eeský výbor pro Unicef
 
2009
Zdravotní klaun
Elovik v tísni
 
2008
Zdravotní klaun
Fond ohrožených dití
Azylový dum Brandýs nad Labem  - poíspivek na auto pro azylový dum
 
2007
Eeský výbor pro UNICEF
Zdravotní klaun 
Fond ohrožených dití
 
2006
Pomozte ditem
Fond ohrožených dití
 
2005
Masarová Lucie – poíspivek na léebu leukémie v zahranieí.
Fond ohrožených dití
Elovik v tísni – realizují
Oblasti postižené vlnou Tsunami
 
2004
Fond ohrožených dití
Pomozte ditem