V současné době neprobíhá na našich stránkách žádná soutěž.

 

 


Soutěž "10 LET S VÁMI"

Výherce dubnového soutěžního kola

Gratulujeme paní Lence Šípové  z Kladna  k hlavní výhře fotaaparát Olympus v dubnovém soutěžním kole. Ostatním účastníkům děkujeme a i když jste v dubnu nevyhráli, zkuste to v květnu opět. Hrajeme o nákupní poukázku Obaly KREDO.

Soutěž "10 LET S VÁMI", veškeré informace o soutěži, soutěžní otázky a pravidla soutěže naleznete v záložce "SOUTĚŽ".

Soutěžní tipovací otázka pro měsíc KVĚTEN: Kolik zákazníků si v měsíci květnu objedná přes eshop www.eshop-obalove-materialy.cz držáky a zalepovače lepících pásek.

Soutěžní znalostní otázka pro období 10.2.-31.5.2014: Jaké výročí slaví v roce 2014 společnost Obaly KREDO s.r.o..

Odpovědi na otázky prosím zasílejte v kolonce poznámka pod souhrnem objednávky v tomto formátu:
1/ xxx, 2/ xx let

V měsící dubnu  hrajeme o fotoaparát Olympus a dárkové poukazy, výhercem hlavní ceny se stane odpověď, která trefí přesnou odpoveď a nebo bude nejblíže odpovědi na tipovací otázku pro měsíc duben.

Současně začíná běžet první kolo dlouhodobé soutěže o voucher na dovolenou (první kolo končí 30.6.2014), výhrece bude vylosován ze všech správných odpovědí za období 10.2.-30.6.2014.

A jak se naší soutěže zúčastnit, stačí pouze odpověď na naší tipovací a znalostní otázku a odpovědi zaslat v poznámce pod souhrnem objednávky (viz. vzor níže).

Soutěžní tipovací otázka pro měsíc DUBEN: Kolik zákazníků v dubnu učiní svou objednávku přes eshop www.eshop-obalove-materialy.cz.

Soutěžní znalostní otázka pro období 10.2.-31.5.2014: Jaké výročí slaví v roce 2014 společnost Obaly KREDO s.r.o..

Odpovědi na otázky prosím zasílejte v kolonce poznámka pod souhrnem objednávky v tomto formátu:
1/ xxxxxx m, 2/ xx let
 


Soutěžní tipovací otázka pro měsíc BŘEZEN: Kolik krychlových metrů výplňového materiálu FLO PACK nakoupí zákazníci společnosti Obaly KREDO s.r.o.  za měsíc březen. - SOUTĚŽ UKONČENA

Výherce březnového soutěžního kola: paní Martina Anichobrová z Liberce

Soutěžní tipovací otázka pro měsíc ÚNOR: Kolik běžných metrů nakoupí zákazníci společnosti Obaly KREDO s.r.o.  za měsíc únor bublinkové fólie. - SOUTĚŽ UKONČENA

Výherce únorového soutěžního kola: paní Lenka Šnajdrová z Mladé Boleslavi

Podmínky soutěže
Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně spotřebitelskou soutěž a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.
1. Pořadatel, organizátor
Pořadatelem je společnost Obaly KREDO s.r.o., Květnová 1941, 251 00 Brandýs nad Labem, IČO 27117316 dále jen jako „pořadatel“.

2. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá od 10.2.2014 do 31.05.2014 včetně na území České republiky.

3. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící"). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoliv výhra nebude předána.

4. Výhra
V každém soutěžním kole budou mezi účastníky rozděleny hlavní a vedlejší výhry. Hlavní výhra pro dané soutěžní kolo bude vždy prezentována při vyhlášení soutěžní otázky pro dané soutěžní kolo.

5. Princip a podmínky soutěže, způsob výběru výherce, doručení výhry
Soutěže se může zúčastnit zákazník, který v době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku stanovenou pro dané soutěžní kolo a odpověď na ní zašle v poli poznámka, které je umístěno pod souhrnem objednávky. Odpověď zaslaná jinou formou nebude akceptována. Soutěže je možné se zúčastnit opakovaně.
Tipovací soutěžní otázka:
Bude specifikována pro každé soutěžní kolo jednotlivě a bude umístěna na stránce eshop-obalove-materialy.cz/soutez a na reklamních materiálech pořadatele.
Znalostní soutěžní otázka:
Bude specifikována pro dvě období" pro první  10.2.-31.5.2014
Způsob výběru výherce:
Výherce soutěže je ten, jehož odpověď na tipovací soutěžní otázku je rovný nebo nejblíže k správné odpovědi.

V případě, že je více shodných výherních tipů, rozhoduje o pořadí výherce dřívější datum doručení odpovědi.

Doručení výhry
Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Výherce bude zveřejněn na webové stránce soutěže. Výherce bude kontaktován pořadatelem na e-mailové adrese uvedené při zaslání odpovědi na soutěžní otázku. E-mailová zpráva bude obsahovat všechny informace potřebné pro převzetí výhry. V případě nepřevzetí výhry výhercem, do 31. 1. 2015 propadá tato výhra pořadateli bez možnosti náhrady.