a uz je tady pokutaa dalsi pokutapokuta ve velkempokut neni nikdy dostvinohradska pokutanehoda masterakolegyne bourala