Ekologické obaly: Cesta k udržitelnosti pro prodejce i zákazníky

Co jsou ekologické obaly? A co přinesou prodejcům a co zákazníkům?

 
V dnešní době, kdy se stále více zaměřujeme na udržitelnost a ekologii, získávají ekologické obaly stále větší popularitu. V tomto článku se podíváme na to, co přesně jsou ekologické obaly, a proč by měly být jak pro prodejce, tak i pro zákazníky, neodmyslitelnou součástí pravidelných prodejů a nákupů.
 
kartonové a papírové krabiceobálkyekologické taškyvýplňové materiály
ekologické lepicí páskyekologický balicí papíreklogické sáčkyekologické gastro obaly
 
Co jsou ekologické obaly?
Ekologické obaly jsou vytvořené s ohledem a minimálním dopadem na životní prostředí. Většinou pochází ze zdrojů, které jsou obnovitelné a šetrné. Mnohdy jsou také biologicky odbouratelné nebo recyklovatelné. Klasické plastové obaly jsou často nahrazovány materiály, jako jsou papír, karton, sklo nebo bioplasty. V praxi to znamená, že se častěji setkáváme nejen s papírovými taškami, ale třeba i s boxy na jídlo, které jsou papírové a jsou tak recyklovatelné nebo se rychleji a bez větších následků rozloží.
 
Co přinesou ekologické obaly prodejcům?
  • Zlepší image značky: přechod na ekologické obaly, jako jsou papírové lepicí pásky, kompostovatelné sáčky nebo papírové tašky, posílí image značky. Ta bude působit jako odpovědná a ekologicky zaměřená firma. Obecně jsou lidé stále více vnímavější k udržitelným iniciativám a takový krok může přilákat nové zákazníky a zvýšit loajalitu stávajících. 

  • Splní environmentální standardy: spotřebitelské trhy začínají klást důraz na ekologické normy. Používáním ekologických obalů firmy plní nejen zákonné požadavky, ale i očekávání zákazníků týkající se udržitelnosti. Začít můžete pozvolna třeba krabicemi, které jsou rychlouzavírací bez nutnosti použít izolepu nebo krabice pro snadné vrácení Return Box.

  • Snížení nákladů na likvidaci odpadu: mnohé země zavádějí poplatky za likvidaci odpadu, zejména pokud jde o neekologické materiály. Přechod na obaly, které jsou snadno recyklovatelné nebo kompostovatelné, může pro prodejce znamenat snížení nákladů na likvidaci odpadů. V ČR se poplatky a způsob likvidace řídí vyhláškami dle příslušných měst a za jejich nedodržení jsou vysoké pokuty.

 

Co znamenají ekologické obaly pro zákazníka

  • Odpovědný nákup: každý nákup ovlivňuje životní prostředí. Výběrem produktů s ekologickými obaly přispíváme všichni k udržitelnějšímu světu prostřednictvím každodenních rozhodnutí. Když se rozhodne zákazník podpořit prodejce, který balí zboží ekologicky, má minimálně dobrý pocit ze svého správného rozhodnutí.

 

  • Snížení vlastní uhlíkové stopy: nejen třídění odpadu, jízda v elektromobilu nebo výběr potravin, ale i kupování produktů v ekologických obalech pomáhá ke snížení osobní uhlíkové stopy. Zákazníci mohou být klíčovými aktéry v podpoře udržitelných praxí tím, že preferují výrobky, které nezatěžují životní prostředí.

 

  • Ví, co kupují: firmy, které se rozhodnou používat ekologické obaly, si obvykle též potrpí na transparentnost ohledně svých výrobních postupů. To umožňuje zákazníkům informovanější rozhodování a posiluje důvěru v jejich správné rozhodnutí.

 

Ekologické obaly nejsou pouze moderním trendem, ale spíše nutností v současném světě. Pro prodejce představují příležitost zlepšit svou image a splnit environmentální normy, zatímco zákazníkům umožňují přispívat k udržitelnosti světa prostřednictvím svých nákupů. Je čas, abychom společně přijali tento ekologický trend a udělali krok k udržitelnější budoucnosti.

Jak na e-shopu obalykredo.cz zjistíte, že se jedná o ekologický obalový materiál? 

Velmi snadno. Již při prvním pohledu na naše produkty snadno zjistíte, že se jedná o ekologický obalový materiál, díky symbolu u fotografie produktu.

náhled ekologické označení obalového materiálu

Nebo můžete využít základní filtrování v kategorii, stačí si zaškrnout EKO a vyfiltrovat si tak, pouze ekologické obaly z dané kategorie.

filtrování ekologických produktů