Balte ekologicky

Víte, co to jsou „ekologické obaly“ anebo jak na ekologické balení? Pokusíme se Vám s tím trochu pomoci.

Pojem „ekologické obaly“ je zjevně více než jen módní slovo. Ve skutečnosti implementace ekologických obalů do provozu již není volbou - je to nutnost.
Proto se ekologické udržitelné obaly stávají vyšší prioritou jak pro značky, tak pro spotřebitele - nyní více než kdy dříve.

Ve společnosti se již delší dobu opětovně používají a recyklují obaly. V posledních letech se ale tyto snahy zrychlil. Udržitelné obaly se již nezaměřují pouze na recyklaci, protože samotný obal není jediným ekologickým cílem, i když pro mnoho lidí se to tak stále jeví.  Obal je často zkoumán a využíván jako měřítko celkové udržitelnosti, ale ve srovnání s jinými věcmi, jako je doprava, spotřeba vody a energie, může přispět k celkovému dopadu na životní prostředí jen malým procentem.

Udržitelné balení zahrnuje zvýšené využívání materiálů s prodlouženým životním cyklem, které pomohou snížit dopad na životní prostředí a ekologickou stopu. Udržitelné balení zahrnuje celý dodavatelský řetězec: od základních funkcí použitelnosti, přes marketing až po konec životnosti a opětovnou recyklaci. Cílem tohoto procesu je dlouhodobá životaschopnost, kvalita života lidí a zlepšení přírodních ekosystémů. Udržitelné obaly musí splňovat funkční a ekonomické potřeby současnosti a udržitelnost nemusí být nutně konečným stavem, ale pokračujícím procesem zlepšování.
Udržitelné obaly jsou zjednodušeně řečeno obaly, které v průběhu času snižují svojí ekologickou stopu. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

  • složením: 100% recyklovatelné suroviny,
  • výrobním procesem: minimalizace výrobního procesu, dodavatelského řetězce a uhlíkové stopy,
  • opětovným využíváním: vytvoření oběhové ekonomiky obalů, prodloužení jejich životního cyklu a použitelnosti.

ekologické obaly
Příklady obalů šetrných k životnímu prostředí
 

Obaly recyklovatelné
Do této kategorie lze zařadit všechny papírové obaly, které lze snadno recyklovat, a i když nedojde k jejich recyklaci přirozeně se sami rozloží bez negativního vlivu na životní prostředí.
Je vhodné, pokud to situace umožňuje, využít k balení obaly z jednoho druhu materiálu, např. kartonová krabice - mačkaný fixační papír - papírová lepicí páska, díky tomu pak můžete bez problémů všechen obalový materiál od krabice až po lepenku vložit do papírového tříděného odpadu a předat jí tak k recyklaci.

 

recyklovatelné krabice ekologické tašky mackaný fixační papír papírové lepicí pásky


 
Obaly přirozeně rozložitelné
Do tohoto typu obalů samozřejmě patří papírové obaly, ale díky vývoji se objevují i další obaly jež se v přírodě bez našeho přičinění rozloží. Jedná se například o výplňová fixační tělíska Flo-pak Bio jež jsou vyráběny z kukuřičného škrobu a v přírodě se dokáží rozložit do 14 dnů nebo například tašky z netkané textilie, u kterých lze rozložení urychlit zalitím horkou vodou.
Obalů, které jsou přirozeně rozložitelné bez vlivu na životní prostředí stále přibývá, a i my se je snažíme zařazovat do naší nabídky.

 

flopak bio taška z netkané textilie mačkaný fixační pápír v páse balicí papír

 


Obaly opakovaně použitelné
Jasným příkladem obalů určených pro opakované použití jsou papírové a textilní tašky, které čím dál tím častěji nahrazuji tašky plastové a používáme je opakovaně. Ale jde spíše o to, pokusit se i klasické obalové materiály využívat více než jednou.
Výplňové materiály, které jsou součásti většiny zásilek, lze velmi snadno použít znovu, nepodléhají zkáze a v 99 % nejsou poškozené ani deformované, stejně tak i krabice můžeme použít několikrát aniž by to mělo vliv na jejich funkčnost.
Další možností jsou pak krabice, které jsou určené pro zaslání tam a zpět, jedná se o speciální typ krabic, jehož konstrukce je vytvořena tak, aby bylo možné krabici otevřít, vyjmout obsah, vložit nový obsah, opět ji uzavřít a odeslat.
Je jen na každém z nás, jak se naučíme obalové materiály opětovné využívat, možností je opravdu spousta.

 

 

barevné papírové tašky return krabice vzduchové polštářky kartonové přepravky


 
Vhodný výběr nebo náhrada stávajících obalů
Vhodný výběr – zdálo by se, že tento příklad není zrovna něco, co byste spojovali s ekologií, ale to se opravdu jen zdá. Vždy volte velikost obalu takovou, kterou se co nejvíce přiblížíte obsahu zásilky, ušetříte tak nejen karton a výplň, ale hlavně není přeci nutné zasílat vzduch. Čím jsou vaše výběry vhodnější, tím menší je produkce odpadu.
Náhrada stávajících obalů – nejsnadnější cesta. Díky nabídce obalových materiálů na současném trhu je velmi snadné nahradit větší část obalového materiálu zátěžového za ekologickou variantu. Například můžete stávající plastové obálky nahradit kartonovými, klasickou lepicí pásku páskou papírovou, bublinkovou fólii vlnitou lepenkou atd.
 
 
Vždy je jen na nás, jakou zvolíme cestu, a jak se k dané věci postavíme, ale prostor pro zlepšení je u nás všech bez výjimky.