Bezpečnostní samolepicí štítek plomba slouží k odhalení neoprávněných zásahů. Bezpečnostní nálepky lze použít i jako doplňkový druh zabezpečení přepravovaného zboží a nákladů. V případě, že je samolepka neoprávněně odlepena, odhalí zprávu “VOID” a zanechá lepivé zbytky na plombovaném povrchu. Bezpečnostní štítek plombu naleznete zde.